Grywalizacja w rekrutacji

Grywalizacja w rekrutacji

Grywalizacja w rekrutacji

Grywalizacja zwana też gamifikacją (od ang. gamification) to używanie elementów gier w dziedzinach do tej pory z grami nie kojarzonymi. Grywalizacja z powodzeniem używana jest już od dawna w procesach rekrutacyjnych. Wystarczy przytoczyć tutaj takie przypadki jak Google i ich Code Jam, armię amerykańską i ich już nie rozwijaną grę America’s Army czy firmę doradczą Delloite i pracę ich działu Human Capital.

Grywalizacja używana jest w procesach rekrutacyjnych z kilku powodów:

  1. pozwala na lepszą i szybszą pre ewaluację kandydatów poprzez użycie kwantytatywnych danych pochodzących z gier,
  2. sprawia, że proces rekrutacyjny jest ciekawszy od nudnej standardowej rekrutacji,
  3. pozwala lepiej sprawdzić zaangażowanie kandydata, gdyż przenosi na niego część inicjatywy, która do tej pory była w rękach rekrutera,
  4. bardziej interaktywny proces rekrutacji pozwala na zaprezentowanie kultury organizacji (employer branding) jako przyjemniejszej, lżejszej czy bardziej przyjaznej.

Grywalizacja jest bardzo przydatna we wstępnych fazach aplikacji i oceny kandydata, choć z powodzeniem używana jest również w procesach onboardingu. Szczególnie dobrze sprawdza się ona w podczas rekrutacji pracowników o niższych kwalifikacjach. Na stanowiska juniorskie najczęściej aplikuje więcej kandydatów. Dodatkowo poprzez fakt, że mają mniej doświadczenia trudniejsze jest ich różnicowanie. Po prostu mają mniej do wpisania w CV i przez to dają rekrutującemu mniej informacji, na podstawie których może podjąć decyzję. Poprzez użycie gier podczas rekrutacji można wyłuskać więcej danych, które pozwolą na lepszy wybór kandydata. Co ważne, wybór ten może zostać znacznie przyspieszony poprzez fakt przekazania inicjatywy kandydatowi do pracy. To nie rekruter aktywnie dopytuje i prosi o dodatkowe dane. Dane te tworzone są podczas gry i przekazywane natychmiast do ewaluacji.

Przekazanie części inicjatywy kandydatowi pozwala również na sprawdzenie jego motywacji. Czy ukończył grę, jak wiele razy zagrał? Odpowiedzi na te pytania mogą rzucić światło na przyszłe zaangażowanie kandydata w pracę. Mniej zainteresowani pracą kandydaci mogą zrezygnować z gry, która wymaga trochę wysiłku. To dobrze, istnieje niebezpieczeństwo, że podobnie postępowali by realizując swoje codzienne obowiązki.

Czyste dane pochodzące z gier pozwalają na bardziej obiektywną ocenę kandydata. Co ważne ocena ta może być w dużym stopniu zautomatyzowana. Dzięki temu można zaoszczędzić czas, który wymagany był do tej pory na wstępną ewaluację kandydata. Czas ten można spożytkować na dokładną rekrutację wśród najlepiej rokujących aplikantów.

Do grywalizacji nie można jednak podchodzić bezkrytycznie. Proces rekrutacyjny to dość poważna sprawa i dla kandydata, i dla pracodawcy. Ważne jest to, by odpowiednio dobrać grę do profilu oferowanego stanowiska oraz kultury organizacyjnej, tak aby nie dezorientować kandydata.

Grywalizacja w rekrutacji
Podobne posty
Przewiń na górę